Via een eenvoudige, maar heldere, keuzestructuur naar een dakbestek.

Zo werkt de bestekservice van ATAB.
 1. Kies in het openingsscherm het juiste Dakconcept:
 2. Bij Kunststof daken kiest men vervolgens voor PVC, TPE of EPDM.
  Bij PVC kiest men vervolgens diverse kleuren, grijs met of zonder roefprofiel.
 3. Energie daken biedt de keuze Reflectie daken of Solar daken.
 4. Groen daken heeft keuzes extensief, extensief hellend en extensief.
 5. Gebruiksdaken biedt keuze Terras dak of Parkeer dak
 6. Kies de aanwezige bouwkundige ondergrond:
 7. Selecteer de juiste bevestigingsmethode:
 8. Bepaal keuze isolatie uitvoering:
 9. Vervolgens verschijnen er één of meerdere systemen. Per systeem wordt klimaatklasse, begaanbaarheid en voorgestelde opbouw weergegeven.
  Klik op het gewenste systeem.
 10. Maak keuze welke detail beschreven moet worden. Meerdere keuzes zijn mogelijk
 11. Klik op om te bevestigen en verder te gaan.
 12. Indien geen details beschreven hoeven te worden, klik dan op om verder te gaan.
 13. Kies welke "op te nemen onderdelen" toegevoegd moeten worden. Ook hier zijn meerdere keuzes mogelijk.
 14. Klik op om te bevestigen en verder te gaan.
 15. Indien geen onderdelen opgenomen hoeven te worden, klik dan op om verder te gaan.
 16. Het samengestelde Stabu-bestek wordt getoond en kan worden geprint of opgeslagen worden als Suf-bestand .
Als de product-selector geen oplossing kan bieden, neem dan contact met ons op voor een bestek op maat.
tel. (0032)32483000 of e-mail: info@atab.be